Tätskikt till Baltic Sea Science Center

Baltic Sea Science Center även kallat Östersjön på Skansen.

Vi har utfört det komplicerade arbetet med tätskikt i alla fiskbassänger. Önskvärt är att göra ett tätskikt sammanhängande. Det har inte varit möjligt i detta projekt pga av byggtekniska skäl. Flera ton tunga siktrutor var inlyfta på plats innan tätskiktet applicerades. Detta medförde att tätskiktet fick utföras i flera olika etapper.

Först har fria ytor sprutats med tätskikt. Därefter har rutorna monterats och övriga ytor har sprutats. Väggar och golv i bassängerna har varit i betong som slipats och primats innan det har sprutats med polyurea.

Detta är en extrem stark och skarvfri härdplast som härdar på några sekunder. Den är mycket lämplig på betongkonstruktioner då den har spricköverbyggande egenskaper. Den är dricksvatten-godkänd och lämplig att användas tillsammans med fiskar.

Tätskikt fisktankar

Tätning av naturgastank

Tätskikt i pool

Slitskydd golv

Slitskydd fordon

Tätskikt djurmiljöer

Tätskikt trädgropar